Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   02 Ari 29' 22.33"  Ashvini  1  Ketu 
 Moon (Mo)   16 Cap 24' 56.88"  Shravana  2  Moon 
 Mars (Ma)   17 Cap 13' 13.78"  Shravana  3  Moon 
 Mercury (Me)   14 Pis 02' 49.82"  U.Bhadrapada  4  Saturn 
 Jupiter (Ju)   01 Cap 51' 20.43"  U.shada  2  Sun 
 Venus (Ve)   16 Tau 09' 02.81"  Rohini  2  Moon 
 Saturn (Sa)   07 Cap 18' 42.87"  U.shada  4  Sun 
 Rahu (Ra)   08 Gem 28' 34.98" R Aardra  1  Rahu 
 Ketu (Ke)   08 Sag 28' 34.98" R Mula  3  Ketu 
Data provided by mypanchang.com
鸿禾彩票[app|下载|平台|官网|线路|导航]